Mác 12:30

Mác 12:30

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” – Mác 12:30

HoiThanhNhanCap.vn Comments
Tai Christian

Leave a reply