Sinh Nhật Hội Thánh Nhân Cấp 2016

Sinh Nhật Hội Thánh Nhân Cấp 2016

Tạ ơn Chúa, nhờ sự che chở và chúc phước của Ngài, buổi lễ kỷ niệm 8 năm thành lập Hội Thánh Nhân Cấp diễn ra tốt đẹp. Dân sự Chúa được khích lệ đức tin và tràn đầy hứng khởi, để tiếp tục ra đi rao giảng Phúc Âm cho muôn người.

Một số hình ảnh từ buổi nhóm:

 

Xem toàn bộ album ảnh:

https://goo.gl/photos/dVd1MRxR6UjStDQV9

HoiThanhNhanCap.vn Comments
Tai Christian

Related Posts
Leave a reply