Ghi âm bài giảng của Mục sư Bruce

Ghi âm bài giảng của Mục sư Bruce

Chào anh chị em!

Đây là những file ghi âm từ các buổi tối Mục sư Bruce giảng tại Hội Thánh chúng ta:

https://drive.google.com/drive/folders/0B7-0KI41vnLAaVhoSFZndmlCRjg?usp=sharing

Nếu anh chị em không tải được, hay gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy liên hệ với Tài nhé 🙂

Cảm ơn anh Nam đã nhiệt tình ghi âm lại! Nguyện Chúa ban phước trên anh chị em hết thảy!

HoiThanhNhanCap.vn Comments
Tai Christian

Related Posts
Leave a reply