Buổi thờ phượng ngoài trời đêm giao thừa

  • 01/02/2015
  • Tai Christian

Đêm 1/1/2014, vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, chúng tôi đã có một buổi ngợi khen và tôn vinh một cách tự do tại sân trước của tòa nhà Lotte Hà Nội.

 

 

Ngợi khen Chúa! Mọi sự vinh hiển đều thuộc về Ngài!

Leave a Reply

2