Danh sách bài hát cho buổi Sinh Nhật Hội Thánh

  • 07/07/2016
  • Tai Christian

Dưới đây là một số bài hát Ban Tôn Vinh cùng với một số anh chị em đã đề xuất để chúng ta cùng hát trong đợi Sinh Nhật Hội Thánh sắp tới. Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật, anh chị em nhớ thường xuyên đọc lại bài viết này nhé:

[toc]

Buổi sáng

Trọn cả tấm lòng

Bài 002 (Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu)

Lời 1:
Giờ này trọn cả tâm hồn con hướng lên nơi Cha từ ái.
Lòng con ước ao khát khao gặp Ngài.
Lạy Cha yêu!
Nguyện dc nghe tiếng Cha dạy khuyên, dẫn đưa con từng bước
Dìu con đi theo đường lối Cha.
ĐK:
Nguyện làm theo Thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin.
Dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài ko thôi.
Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin.
Con quyết đi theo Ngài ko đổi thay.
Lời 2:
Trọn đời nguyện chỉ theo Ngài thôi, Đấng cứu chuộc linh hồn con.
Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm.
Lạy Cha yêu!
Nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con.
Đổi thay tâm con nên mới luôn.

Cùng ca vang Haleluja

Với tất cả vinh quang, chúng con xin dâng lên ngôi ngài. Duy danh Cha con chúc tụng vua hiển vinh!
Chúc tán Chúa, múa ca vui mừng, mong được tôn cao Danh Ngài. Ha-le-lu-ja!

ĐK:
Cùng ca vang: Ha-le-lu-ja! Hãy ca vang: Ha-le-lu-ja! Ha-le-lu-ja!
Cùng ca vang: Ha-le-lu-ja! Hãy ca vang: Ha-le-lu-ja! Ha-le-lu-ja!

Vua Giê-xu Đấng chúng con ngợi khen

Bài số 228 Thánh ca Hosanna

Hãy vỗ tay vui reo mừng lên

Bài số 34 Thánh ca Hosanna

Hosanna trong nơi chí cao

Bài số 12 Thánh ca Hosanna

Kết chúng con làm một

Bài 018 (TVCHH)

1. Hôm nay chúng con dâng Ngài Chúa ôi, đến viếng thăm dân tộc con.
Hiệp lại trong mỗi tấm lòng để vinh hiển Chúa tỏa soi qua chúng con. Người người sẽ biết Ngài là
chính Vua Giê-xu Christ!

2. Nay anh với tôi ta cùng chúc tôn Giê-xu khắp trần gian.
Và giờ đây, chúng con xin, Ngài làm cho chúng con nên một trong Ngài. Người người sẽ biết Ngài là
chính Vua Giê-xu Christ!

ĐK:
Cùng hiệp nhau nơi đây, hòa tiếng ca ngợi tôn vinh. Cùng nhau tay trong tay hiệp sức rao truyền

danh Cha.
Chúa ơi nguyện hiệp nhất mọi chúng con trong danh Ngài. Nguyện tình yêu của Chúa kết chúng con
làm một.

Lên Đường đi

Bài số 143 sách Thánh Ca Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu.

Giê-xu yêu dấu ôi, chúng con giờ đang khát khao, ước mong Thần linh Chúa tuôn tràn mọi nơi.
Mong phục hưng đến mau, chúng con thành tâm với nhau, cúi xin Ngài sai chúng con vào đồng lúa.
Rừng hoang vu Chúa mở một con đường, dòng suối giữa sa mạc khô, dù nhiều giang lao khó nguy đường nao sờn, vì mọi nơi Giê-xu ở đó.
Lên đường đi, nào bước đi cùng Giê-xu, từ bắc vào nam nước tôi, người người chưa từng nghe danh Ngài
Lên đường đi dậy sóng Tin Lành nơi nơi, đâu đây còn nghe tiếng quê hương mời gọi, niềm vui sướng khắp nơi tràn dâng.

Bài hát sai đi

Bài hát số 139 sách Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Nguyện Ngài Chúc phước dẫn dắt chúng con thái an trọn đời, Ngài luôn bên chăn dắt cuộc sống. Tình yêu Chúa vẫn giữ con ở trong an lành, quyền năng Cha sẽ dư dật đời sống con.
Nguyện Ngài chúc phước dẫn lối chúng con đến nơi tuyệt vời, kìa vinh quang Cha chiếu muôn lối. Từ nay sẽ đắc thắng luôn với Jesus từng bước, cùng nhau đi khắp nơi rao truyền phúc âm.
Nào ta hãy cùng theo Jesus, cùng noi bước Chúa giống như Vua Jesus. Kìa Cha vẫn hằng sai ta đi, đừng lo toan chi Cha luôn luôn đưa bước. Nơi nắng cháy Chúa khiến tươi mới, suối thiêng Cha tuôn đầy, Ngài là ánh sáng cho ta ngày đêm, dẫn dắt đến nơi vinh quang của Ngài. Hãy mừng vui, đừng lo toan vì Chúa Jesus đắc thắng vẫn đi cùng, hằng ngày bên ta đến khắp chốn, sức mới Chúa ban cho ta đến muôn đời.

Buổi chiều

Lửa phục hưng

Bài 004 (TVCHH)

Chúng con đến cùng Cha

Bài 47 (Hosanna)

Cửa đời đời

Cửa đời đời, nâng cao lên
Vua vinh quang đang hiện đến!
Hỡi cửa đời đời, nâng cao lên,
Vua vinh hiển sẽ vào!
Thờ phượng Ngài, tôn vinh Giê-xu,
Vua muôn vua và Chúa các chúa!
Chúc tôn Ngài trọn lòng này, dâng vinh quang: Ha-lê-lu-gia, vinh hiển Ngài (2x)
Nào ta hãy hát xướng ngợi danh Giê-xu,
nào ta hãy chúc tán thờ Vua muôn vua!
Ngài đã đến thế giới chuộc mua nhân gian,
Ngài xứng đáng chúc tán bài ca khải hoàn!

Xót thương từ Chúa

Bài 230 (Hosanna)

Trọn đời tôi

Bài 17 (Hosanna)

Cho đến mãi mãi

Video karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=3t4XpnsP3Ho

(chưa có bản nhạc)

Danh sách dự bị

Blessings,
Tài Christian Đoàn

Leave a Reply

2