Buổi thờ phượng ngoài trời đêm giao thừa

Buổi thờ phượng ngoài trời đêm giao thừa

Đêm 1/1/2014, vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, chúng tôi đã có một buổi ngợi khen và tôn vinh một cách tự do tại sân trước của tòa nhà Lotte Hà Nội.

 

 

Ngợi khen Chúa! Mọi sự vinh hiển đều thuộc về Ngài!

HoiThanhNhanCap.vn Comments
Tai Christian

Related Posts
Comment ( 1 )
  1. Joseph
    Tháng Bảy 8, 2016 at 10:53 chiều
    Reply

    Ngợi khen Đức Chúa Trời là Chúa của cả trời và đất!

Leave a reply