Liên Hệ

  • 29/03/2014
  • admin

Thông tin liên hệ:

  • Hội Thánh Tin Lành Nhân Cấp Việt Nam
  • Mục Sư Joseph Đoàn
  • ĐT: 0123 5533 665
  • Số 20 ngõ 165 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Chúng tôi vui mừng chào đón quý vị trong tình yêu của Chúa!

Leave a Reply

2