Giới thiệu

  • 07/01/2015
  • admin

Chào mừng bạn đến với trang chủ của Hội Thánh Tin Lành Nhân Cấp Việt Nam!

Hai buổi nhóm chính của Hội Thánh Nhân Cấp diễn ra vào sáng và chiều Chúa Nhật hàng tuần:

  • Sáng Chúa Nhật: 8:30am – 11:30am
  • Chiều Chúa Nhật: 2:30 pm- 5:30pm

Địa chỉ: Số 2 ngõ 1130 đường La Thành, Q. Ba Đình, Hà Nội

(thông tin đang được cập nhật thêm)

Leave a Reply

2