Mác 12:30

  • 01/02/2015
  • Tai Christian

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” – Mác 12:30

Leave a Reply

2