Ghi âm bài giảng của Mục sư Bruce

  • 14/11/2016
  • Tai Christian

Chào anh chị em!

Đây là những file ghi âm từ các buổi tối Mục sư Bruce giảng tại Hội Thánh chúng ta:

https://drive.google.com/drive/folders/0B7-0KI41vnLAaVhoSFZndmlCRjg?usp=sharing

Nếu anh chị em không tải được, hay gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy liên hệ với Tài nhé 🙂

Cảm ơn anh Nam đã nhiệt tình ghi âm lại! Nguyện Chúa ban phước trên anh chị em hết thảy!

Leave a Reply

2